Lessentabellen

Taal en cultuur

     
finaliteit doorstroom - arbeidsmarkt
     
JAAR 5 6
UREN UREN
Aardrijkskunde 3 3
Duits   1
Engels 3 3
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Integrale opdrachten 4 3
Kunst en cultuur 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1  
Nederlands 3 4
Seminarie 2 2
Stages   (2)
Toegepaste economie 2 2
Toeristische organisatie 2 2
Toeristische bestemmingen 2 2
Wiskunde 2 2
  34 34

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.