Visie

visie

Campus de helix wil een open organisatie zijn en leerlingen vormen tot jonge mensen die zelf aan hun toekomst kunnen bouwen. Wij doen daarbij twee beloftes: we helpen je om je talent te ontdekken en we bieden je een veilige leeromgeving.

Onze campus hecht evenveel waarde aan LEREN als aan LEVEN. Onze leerlingen worden zelfredzaam door kennis op te doen, door vaardigheden te ontwikkelen en door een goede attitude te verwerven, maar ook door te leren samenwerken, te onderzoeken en kritisch te kijken. Onze leerlingen worden weerbaar omdat wij met hen op zoek gaan naar het volle menszijn en medemens zijn. Zo kunnen zij een antwoord vinden op de oppervlakkigheid van de MAATSCHAPPIJ.
Wij doen dit door met hen in dialoog te gaan en door in te zetten op coaching en zorg waarin de kernwaarden hartelijkheid, redelijkheid, vertrouwen, respect, samenleven en geloof een gezonde basis vormen.

leren en leven

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.