2A en 2AV Moderne talen en wetenschappen

Je wilt graag
  • vaardiger worden in verschillende talen
  • verbanden onderzoeken tussen talen, taalvariëteiten en taaluitingen
  • identiteit in talige diversiteit herkennen
  • van taal genieten, de beeldende kracht van taal en literatuur beleven en er creatief mee aan de slag gaan
  • vaardiger worden in onderzoekend leren
  • inzicht verwerven in wetenschappelijke principes en toepassingen in contexten uit het dagelijkse leven
  • verwondering, kritische zin en creativiteit nastreven.
Wil je 5 uur per week ondergedompeld worden in "moderne talen en wetenschappen"?
  • 2A moderne talen en wetenschappen: Deze studierichting daagt je uit om zoveel mogelijk uit jezelf te halen en je zo breed mogelijk te vormen. In vergelijking met 2A verdieping krijg je meer tijd om de algemene vakken te verwerken.  In alle vakken van de algemene vorming wordt ondersteunend gewerkt. Tijdens de uren begeleid zelfstandig leren (BZL) ondersteunt de school je voor wiskunde en talen. Daarnaast heb je 2 uur per week extra  moderne talen en 3 uur per week extra wetenschappen (biologie, chemie en fysica).
  • 2AV moderne talen en wetenschappen: Om je voldoende uit te dagen, mag het iets moeilijker zijn voor jou. In alle algemene vakken wordt de leerstof op een hoger niveau aangeboden. Je bent geïnteresseerd in talen én wiskunde. Voor deze twee vakken organiseert onze school twee uren begeleid zelfstandig leren (BZL) om je nog meer uit te dagen. Daarnaast heb je 2 uur per week extra  moderne talen en 3 uur per week extra wetenschappen (biologie, chemie en fysica).

Welke vakken krijg je?

2A Moderne talen en wetenschappen
2AV Moderne talen en wetenschappen

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.