Eerste jaar

1 Praktisch

Tweede jaar

2 Praktisch

2P MEnS
= Maatschappij en welzijn (5 uur) - Economie en organisatie (5 uur) - STEM (2 uur)
2P STEM = STEM (10 uur) - Economie en organisatie (2 uur)

 

 

Modernisering secundair onderwijs

Om elke leerling het beste onderwijs te bieden op maat van zijn talenten, interesses en mogelijkheden, wordt het secundair onderwijs hertekend. Onderwijs moet jongeren niet alleen voorbereiden op de arbeidsmarkt. Het moet jonge mensen in de eerste plaats laten openbloeien en zo open, brede en sterke persoonlijkheden ontwikkelen. Daarom werd door de overheid beslist om het secundair onderwijs te moderniseren. Op 1 september 2019 startte deze modernisering in het 1ste jaar van de 1ste graad, in het schooljaar 2020-2021 volgde het 2de jaar. Zo schuift de modernisering steeds een jaartje op tot uiteindelijk alle graden van het secundair onderwijs gemoderniseerd zijn.

Een school kiezen

In het zesde leerjaar gaan leerlingen en hun ouders op zoek naar de secundaire school die voor hen het beste geschikt is. Voor sommigen is een school kiezen niet moeilijk, omdat de school van hun keuze vlakbij ligt of omdat broer of zus reeds positieve ervaringen heeft op deze school.

Maar wat als kiezen niet zo gemakkelijk is? Wat voor jou en je kind de beste school is, hangt in grote mate af van jullie eigen verwachtingen. Lesmethodes, accenten en aanpak verschillen van school tot school. De organisatie van een school is gebaseerd op een pedagogisch project. Dat zijn de opvoedkundige en onderwijskundige principes van de school.

De visie en het opvoedingsproject van campus de helix vind je op deze website. Voor onze toekomstige leerlingen en hun ouders willen we daar een woordje aan toevoegen en uitleggen hoe we tewerk gaan om onze visie en ons project uit te werken voor onze leerlingen in de eerste graad.

De juiste keuze

Op campus de helix kijken we naar het kind dat zich komt inschrijven. In de basisschool is al duidelijk geworden wat het kind aankan. Het advies van de basisschool heeft daarom een goede voorspellende waarde. Daarnaast is ook de leerhouding van het kind belangrijk voor het maken van een goede keuze.

Op onze school hechten wij ook veel belang aan het talent en de interesses van onze leerlingen. Een leerling die graag studeert en voor wie het iets moeilijker mag zijn, kiest het best voor een A-verdieping-traject. Een leerling die niet graag achter de boeken zit maar liever praktisch bezig is, voelt zich thuis in een praktisch traject. Sommige leerlingen hebben iets meer tijd nodig om de leerstof te verwerken. Zij zijn meer geschikt om een A-traject te volgen.

Wij vragen ook naar de manier van werken van onze toekomstige leerlingen. Kunnen ze goed zelf structuur aanbrengen of hebben ze een stevige begeleiding nodig? Op die manier proberen we eventuele leerproblemen in kaart te brengen en erop te anticiperen.

De keuzemogelijkheden van het tweede jaar komen uitgebreid aan bod via de talentverkenner.

Als het traject is aangevat

In de eerste graad maken we onze leerlingen reeds vertrouwd met de structuur van de tweede en de derde graad. Dat maakt de overgang later eenvoudiger. Na twee jaren moeten ze immers opnieuw kiezen. Ook bij die keuze zullen we je begeleiden. Vanaf september 2021 maken de studierichtingen van de tweede en derde graad deel uit van de studiedomeinen Economie en organisatie, Maatschappij en welzijn, STEM en Taal en cultuur. Opnieuw gaan we samen na wat je mogelijkheden en interesses zijn om zo de meest geschikte studierichting te kiezen. Vanaf dan zit je in de rechte lijn naar een latere job of naar een studie in het hoger onderwijs.

Je weg vinden in de grote school

In het eerste en tweede jaar volg je les in het ge­bouw aan de Rijksweg. De prachtige Spaanse hal is voorbehouden voor de leerlingen van de eerste graad. De hal vormt als het ware een school binnen de grote school. De directie, het secretariaat, de studiezaal en de gespreksruimtes van de eerste graad zijn allemaal terug te vinden in deze hal. Je krijgt er les in goed uitgeruste vaklokalen. We streven ernaar, dat leerlingen les kunnen volgen in kleinere groepen. Zo is het voor ons gemakkelijker om alle leerlingen te kennen.

Heel wat mensen zullen je op school begeleiden bij je leren en je leven:

  • De vakleerkrachten geven de lessen en helpen je met vakspecifieke problemen.
  • De klastitularis is verantwoordelijk voor je klas. Het is een leerkracht die de eerste contactpersoon is voor je ouders en die erover waakt dat er een ontspannen en aangename klassfeer heerst.
  • Het ondersteunend personeel verzorgt de administratie in de secretariaten, maar houdt ook toezicht op de speelplaats, in de studiezaal of in de eetzaal.
  • De leerlingbegeleiders helpen je bij studieproblemen maar komen ook tussen bij andere problemen.
  • Een zorgcoördinator staat voor je klaar als je bijzondere noden hebt.
  • De coördinatoren staan in voor de vlotte organisatie van het schoolleven van iedere dag.

Om onze jonge leerlingen meer tijd te geven om te wennen aan de grote school, organiseren we de middagpauze voor onze oudere leerlingen niet gelijk met die van onze eerste- en tweedejaars. Zo vinden die ’s middags een rustige speelplaats waar veel ruimte is voor spel en ontspanning.

Warme school

Onze campus is een plek waar leerlingen kunnen groeien, hun talenten ontdekken en zich kunnen ontplooien.

Wij bereiken dit door te zorgen voor:

  • een vertrouwde leefomgeving waardoor leerlingen zich veilig en geborgen voelen;
  • een open schoolcultuur waarin dialoog en communicatie met onze leerlingen en hun ouders centraal staan;
  • een verbindend schoolklimaat waardoor leerlingen aan vertrouwen winnen door een band op te bouwen met hun klastitularis en hun klasgenoten. 

We doen dit omdat we pesten op school willen voorkomen. Daarom maken wij duidelijke afspraken met leerkrachten, leerlingen en ouders en organiseren wij regelmatig activiteiten rond veiligheid, vertrouwen en verbondenheid.

Doe je eigen indrukken op

We hopen dat je een beeld hebt gekregen van het onthaal en het leven in de eerste graad. Praat gerust met andere ouders of oud-leerlingen. Blijf je zitten met onopgeloste vragen of heb je speciale noden, maak dan een persoonlijke afspraak via het secretariaat van de eerste graad.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.