Algemeen1A  |  1A verdieping  |  1A verdieping Klassieke talen  |  1A verdieping STEM  |  1P

    

Wat verwachten we van je?

Je studeert graag en het mag iets moeilijker zijn voor jou. In alle algemene vakken krijg je de leerstof op een hoger niveau. Je bent geïnteresseerd in talen én in wiskunde. Voor deze twee vakken organiseren wij twee uren begeleid zelfstandig leren (BZL) om je nog meer uit te dagen. In periodes van telkens 6 weken maak je kennis met de keuzemogelijkheden van het tweede jaar. We noemen dit de talentverkenner omdat je op die manier je persoonlijke interesses en je mogelijkheden kan verkennen.

Welke vakken krijg je?

1AV

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.