CLIL

CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning. Via CLIL krijg je een vak in een vreemde taal. 

Geschiedenis

Campus de helix biedt geschiedenis aan in het Engels in de volgende studierichtingen:

  • 3de jaar doorstroomfinaliteit: Economische wetenschappen | Humane wetenschappen | Latijn | Maatschappij- en welzijnswetenschappen | Moderne talen | STEM-natuurwetenschappen | STEM-technologische wetenschappen
  • 3de jaar dubbele finaliteit: Bedrijf en organisatie | Biotechnieken | Elektromechanische technieken | Houttechnieken | Maatschappij en welzijn | Mechanische technieken | Toerisme
  • 5de jaar doorstroomfinaliteit: Economie-moderne talen | Economie-wiskunde | Humane wetenschappen | Latijn-moderne talen | Latijn-wetenschappen | Latijn-wiskunde | Moderne talen | Moderne talen-wetenschappen | Wetenschappen-wiskunde

Praktisch

Als je geschiedenis in CLIL kiest, krijg je in een eerste fase veel talige ondersteuning. Je zult zelf de keuze mogen maken om in het Engels te antwoorden of eventueel extra uitleg in het Nederlands toe te voegen aan het antwoord in het Engels.

Indien je je voor een CLIL-traject engageert, is dat voor een volledig schooljaar. De leerkrachten Engels, geschiedenis en de klassenraad adviseren in juni bij elke leerling met een A-attest of zij vinden dat de leerling over voldoende kennis van het Engels en geschiedenis beschikt om een CLIL-traject te starten. Dit advies wordt in het klassenraadcommentaar opgenomen.

In de tweede graad wordt de helft van de hoofdstukken in het Engels gegeven, de andere helft in het Nederlands. Welke hoofdstukken in het Engels en welke in het Nederlands worden gegeven, is afhankelijk van het beschikbare bronnenmateriaal. De hoofdstukken die gebaseerd zijn op Engelstalige bronnen worden in het Engels onderwezen. Bijgevolg worden de Engelstalige hoodstukken ook in het Engels geëvalueerd en de Nederlandstalige hoofdstukken in het Nederlands. Het examen zal dus bestaan uit vragen in beide talen.

In de derde graad wordt de hele leerstof in het Engels gegeven. Het examen zal dus ook voor 100% in het Engels worden afgenomen. 

Het Engels zelf wordt enkel op een formatieve manier geëvalueerd. Er worden geen punten afgetrokken voor taal- en schrijffouten, maar ze worden wel aangeduid. Er is extra feedforward en feedback, zowel inhoudelijk als taalkundig en geregeld is er een korte zelfevaluatie om je progressie op te volgen.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.