Algemeen1A  |  1A verdieping  |  1A verdieping Klassieke talen  |  1A verdieping STEM  |  1P

     

Hoe werken we?

Campus de helix heeft een eigen visie uitgewerkt en het onderwijs in de B-stroom volledig aangepast aan de noden van de leerlingen. Deze leerlingen kiezen immers voor een praktische richting. Ze willen graag zelf aan de slag gaan en moeten de kans krijgen om hun eigen leerproces in handen te nemen. De vakken MAVO, Nederlands en wiskunde worden samengevoegd tot een vak dat door twee leraren wordt begeleid. Ook Frans, Engels en godsdienst worden in co-teaching gegeven. Met een wekelijks takenpakket ontdekken de leerlingen hun eigen talenten en verbeterpunten. Ze werken zelfstandig aan lesbundels en kunnen terugvallen op korte klassieke uitleg in kleine groepjes. De leerlingen kiezen bovendien zélf hoelang ze werken aan ieder vak. Voor leerlingen is het belangrijk om op maandagochtend in een veilige omgeving van start te gaan. Er wordt onder andere tijd vrijgemaakt om over het weekend te praten en om dringende kwesties (zoals problemen binnen de klas) af te handelen.

Resultaten

Onze leerlingen komen graag naar school. Ze hebben een eigen klaslokaal waar ze een groot aantal lesuren doorbrengen. Dit is hun veilige omgeving. Doordat de leerlingen zelf mogen kiezen aan welk vak ze werken en hoelang, ontdekken ze al snel waar hun talenten liggen. Iemand die veel inzicht heeft in wiskunde, zal snel klaar zijn met dit takenpakket en meer aandacht en tijd kunnen geven aan een vak waar hij of zij minder goed in is. Op het einde van de week moet het volledige takenpakket af zijn.

Klastitularis

Doordat de klastitularis vele lesuren aanwezig is in de klas, is de band met zowel de leerlingen als met de ouders sterker. Leerlingen die graag naar school komen en gemotiveerd zijn, zorgen voor een aangename klassfeer.

Materiaal

Het team van campus de helix heeft ervoor gekozen om eigen lesmateriaal uit te schrijven voor de vakken MAVO, Nederlands, wiskunde, Frans, Engels, godsdienst en muzikale opvoeding. Dat lesmateriaal houdt rekening met de leefwereld van de leerlingen en maakt dan ook veel gebruik van de directe omgeving om ze te motiveren.

Welke vakken krijg je?

1 Praktisch

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.