Schoolorganisatie

Bij je leerlingbegeleider kan je terecht om te praten over je problemen en een oplossing te zoeken:

  • wanneer je wordt gepest of merkt dat anderen gepest worden;
  • wanneer de relatie met je medeleerlingen of met een vakleerkracht niet zo gemakkelijk verloopt;
  • wanneer je spijbelt;
  • wanneer je vragen hebt over studiekeuze;
  • wanneer je vragen hebt over je studiemethode (leren leren);
  • wanneer je studieresultaten niet aan je verwachtingen voldoen;
  • wanneer je tijdelijk afwezig bent;
  • wanneer je veelvuldig te laat komt;
  • voor allerhande persoonlijke vragen.

Bij ernstige probleemsituaties zal de leerlingbegeleider je doorverwijzen naar externe hulpverleners. De leerlingbegeleider bezorgt je de contactgegevens en zal indien je dit wenst het eerste contact verzorgen. De leerlingbegeleider heeft discretieplicht maar geen beroepsgeheim.

Eerste graad

Bammens  Lamers  SMEEL2 
Hanne Bammens Liesbeth Lamers Elke Smeets

Studiedomeinen

Heymans  Luyten  Pokrivak 
Kenny Heymans Els Luyten Kristina Pokrivac
Stappers Venken   
Hanne Stappers Ilse Venken  

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.