Praktisch

De schoolrekening wordt bezorgd in de loop van de maand november. Deze rekening vermeldt het bedrag voor andere schoolkosten zoals bijvoorbeeld activiteiten en excursies, studieplanner, digisleutel, drukwerk en lesbijdragen voor technische en praktische vakken. Een eventueel tegoed van vorig schooljaar wordt op dit bedrag in mindering gebracht. Voor informatie over de schoolrekening kun je terecht bij de financiële leerlingendienst.
Leerlingen kunnen eventueel achteraf extra schoolkledij voor praktijklessen en LO aankopen met hun digisleutel in het magazijn.
 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.