Rijksweg 357 - 3630 Maasmechelen - tel. + 32 89 77 99 50

01PRbanner

De leerlingen bestellen hun schoolboeken zelf bij de firma Iddink op www.iddink.be. Alle informatie is te vinden via schoolboeken bestellen. Gelieve deze bestelling zo snel mogelijk uit te voeren. Iddink bezorgt de factuur en deze dient rechtstreeks aan Iddink betaald te worden.
De schoolrekening wordt bezorgd in de loop van de maand november. Deze rekening vermeldt het bedrag voor andere schoolkosten zoals bijvoorbeeld activiteiten en excursies, studieplanner, digisleutel, drukwerk en lesbijdragen voor technische en praktische vakken. Een eventueel tegoed van vorig schooljaar wordt op dit bedrag in mindering gebracht.
Leerlingen kunnen eventueel achteraf extra schoolkledij voor praktijklessen en LO aankopen met hun digisleutel in het magazijn.