Lessentabellen

Maatschappij en welzijn

     
finaliteit doorstroom
     
JAAR 5 6
UREN UREN
Aardrijkskunde 1 1
Cultuurwetenschappen 3 3
Duits 1 1
Engels 2 2
Esthetica 1 1
Frans 3 3
Gedragswetenschappen 3 3
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Seminarie 3 3
  32 32

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.