Lessentabellen

Maatschappij en welzijn

     
finaliteit doorstroom - arbeidsmarkt
     
JAAR 5 6
UREN UREN
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Integrale opdrachten 6 6
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 4 4
Nederlands 4 4
Seminarie 2 2
Sociale wetenschappen 4 4
Wiskunde 3 3
  34 34

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.