Lessentabellen

Economie en organisatie

     
finaliteit doorstroom - arbeidsmarkt
     
JAAR 5 6
UREN UREN
Aardrijkskunde 1 1
Bedrijfseconomie 7 7
Engels 3 3
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 3 3
Seminarie 2 2
Toegepaste informatica 5 5
Wiskunde 4 4
  34 34

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.