Lessentabellen

Maatschappij en welzijn

     
finaliteit doorstroom - arbeidsmarkt
     
JAAR 3 4
 vakken uren uren 
Aardrijkskunde 1
Artistieke vorming - 1
Engels  2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappij en welzijn    
  • Anatomie en fysiologie 1 1
  • Basiscompetenties en oriënteren op activiteiten   2
  • Gezondheidszorg directe zorg 2 2
  • Gezondheidszorg indirecte zorg 2 2
  • Opvoedkunde 3 2
  • Project maatschappij en welzijn 3 3
Mens en samenleving 1
Natuurwetenschappen 2 1
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
  32 32

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.