Lessentabellen

Maatschappij en welzijn

     
finaliteit doorstroom
     
JAAR 3 4
 vakken uren uren 
Aardrijkskunde 1
Artistieke vorming - 1
Biologie
Chemie
Engels 
Filosofie 1 2
Frans 4 4
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Kunstbeschouwing 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Mens en samenleving 1
Nederlands 4 4
Project humane wetenschappen 1 1
Sociologie en psychologie 3 3
Wiskunde 4 4
  32 32

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.