Lessentabellen

Maatschappij en welzijn

     
finaliteit doorstroom
     
JAAR 3 4
 vakken uren uren 
Aardrijkskunde 1
Artistieke vorming - 1
Engels  2
Filosofie 1 3
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Mens en samenleving 1
Natuurwetenschappen 4 3
Nederlands 4 4
Project menswetenschappen 2 1
Sociologie en psychologie 5 5
Wiskunde 4 4
  32 32

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.