Lessentabellen

Maatschappij en welzijn

     
finaliteit doorstroom
     
JAAR 3 (22-23) 4 (23-24)
 vakken uren uren 
Aardrijkskunde 1
Artistieke vorming - 1
Engels  2
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Inleiding filosofie 1 2
Kunstbeschouwing 1 -
Lichamelijke opvoeding 2 2
Mens en samenleving 1
Natuurwetenschappen 4 4
Nederlands 4 4
Seminarie menswetenschappen 1 1
Sociologie en psychologie 5 5
Wiskunde 4 4
  32 32

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.