Lessentabellen

Economie en organisatie

     
finaliteit doorstroom - arbeidsmarkt
     
JAAR 3 4
 vakken uren uren 
Aardrijkskunde 1
Artistieke vorming - 1
Bedrijfseconomie 8 9
Engels  3
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Mens en samenleving 1
Natuurwetenschappen 2 1
Nederlands 4 4
Project bedrijfseconomie 1 1
Project wiskunde 1 1
Wiskunde 3 3
  32 32

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.