Banner MW

Overzicht ]  Haar- en schoonheidsverzorging | Humane wetenschappen | Maatschappij en welzijn | Maatschappij- en welzijnswetenschappenZorg en welzijn

doorstroom

schooljaar 2022-2023 - 3de jaar | schooljaar 2023-2024 - 3de en 4de jaar

Wat verwachten we van je? > Wie ben je?
  • Je bent geïnteresseerd in de mens en alle aspecten van de samenleving.
  • Je wilt inzicht verwerven in complexe leerinhouden.
  • Je bent in staat om vlot verbanden te leggen en logisch te redeneren.
  • Je bent bereid om de mens en de samenleving te benaderen op een analytische en wetenschappelijke manier.
  • Je durft een standpunt innemen en verdedigen.
  • Je vindt plezier in het verdiepen van thema’s omtrent sociologie, psychologie, fysiologie en kunst.
  • Je bent bereid je te verdiepen in de natuurwetenschappen waar je verbanden legt tussen de vakken biologie, fysica, chemie en de toepassingen hiervan.
Wat kan je?

Je hebt een voorkeur voor activiteiten en beroepen waarin je complexe theorieën en problemen kunt onderzoeken en oplossen. Je bent nieuwsgierig en leest graag wetenschappelijke en technische informatie om oplossingen en verklaringen te bedenken. Je waardeert wetenschappelijke of schoolse activiteiten en prestaties. Je vertrouwt op denken, het verzamelen van objectieve informatie en een zorgvuldige analyse. 

Welke vakken krijg je?

3 | 4 Maatschappij en welzijnswetenschappen

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.