Visie

Een school is een plek waar mensen samenkomen om te leren. Onze school wil bovendien een plek zijn waar je thuis kan komen. Waar je je VEILIG en VERBONDEN voelt met anderen. Waar mensen elkaar VERTROUWEN en met respect behandelen.

We willen je ook leren omgaan met hindernissen op je levenspad. Om problemen en moeilijke situaties aan te kunnen, heb je VEERKRACHT nodig. Kracht halen uit de zaken waar je sterk in bent en volhouden in de zaken waar je minder goed in bent. In beweging blijven en niet vastroesten in oude gewoontes.

Jaarthema

Dit schooljaar vieren wij DIVERSITEIT. Zoals een bont boeket ons kan bekoren, zo kunnen ook verschillen tussen mensen ons verwonderen. Door diversiteit te vieren, tonen wij waardering voor onze medemensen. Waardering gaat nog ver-der dan verdraagzaamheid. Waarderen is respecteren, hoogachten en bewonderen. Waardering is een voorwaarde voor een warme school waar iedereen zich thuis kan voelen.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.