Visie

Een school is een plek waar mensen samenkomen om te leren. Onze school wil bovendien een plek zijn waar je thuis kan komen. Waar je je VEILIG en VERBONDEN voelt met anderen. Waar mensen elkaar VERTROUWEN en met respect behandelen.

We willen je ook leren omgaan met hindernissen op je levenspad. Om problemen en moeilijke situaties aan te kunnen, heb je VEERKRACHT nodig. Kracht halen uit de zaken waar je sterk in bent en volhouden in de zaken waar je minder goed in bent. In beweging blijven en niet vastroesten in oude gewoontes.

Jaarthema

Dit schooljaar brengen we VERDRAAGZAAMHEID onder de aandacht. Verdraagzaamheid werkt in twee richtingen en is een voorwaarde voor een warme school waar iedereen zich thuis kan voelen. Verdraagzaamheid is een evenwichtsoefening tussen begrepen worden en begrijpen, tussen nemen en geven, tussen opkomen voor je eigen identiteit en die van de anderen erkennen:

  • De verschillen tussen mensen waarderen: ze als een verrijking van de wereld zien.
  • Begrip en geduld opbrengen voor andere zienswijzen: je bewust zijn van je vooroordelen.
  • Leren omgaan met moeilijkheden: aanvaarden en niet onmiddellijk in verzet gaan.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.