Rijksweg 357 - 3630 Maasmechelen - tel. + 32 89 77 99 50

01TObanner

Overzicht | Basismechanica - Lassen-constructie | Elektrische installaties | Elektrische installatietechnieken | Elektromechanica | Houtbewerking | Houttechnieken | Mechanische technieken - Mechanische vormgevingstechnieken

Praktisch-technische studierichting

Wat verwachten we van je?
 • Je bent graag praktisch bezig met houtmaterialen.
 • Je hebt belangstelling voor schrijn- en meubelwerk en plaatbewerking.
 • Je hebt zelfdiscipline en motivatie om de algemene en technische vakken regelmatig en grondig te bestuderen.
 • Je streeft naar nauwkeurigheid, efficiëntie, orde en veiligheid.
 • Je kan zelfstandig technische en praktische opdrachten plannen en uitvoeren.
 • Je communiceert en rapporteert correct over je projecten.
 • Je hebt aandacht voor duurzaamheid
Wat biedt de studierichting houttechnieken in de derde graad?
 • Een algemene vorming in functie van de latere beroepsloopbaan.
 • Een evenwicht tussen theoretisch-technische vakken en praktijkvakken.
 • Een opleiding tot vakarbeider in de houtnijverheid.
 • Een programma bestaande uit interieur, binnen- en buitenschrijnwerk, timmerwerk, houtbouwmethoden en hun constructieonderdelen, ontwerpaspecten, uitvoeringsmethoden, onderzoek en analyse van materialen en snijgereedschappen.
 • Praktische toepassing van technische kennis:
  • Opdrachten procesmatig voorbereiden, organiseren, toelichten en oordeelkundig realiseren;
  • Geïntegreerd werken met informatica;
  • Houtbewerkingsmachines instellen en bedienen;
  • Werken met CAD/CAM/CNC technologie;
  • Geautomatiseerde processen uitwerken, organisatie en productieplanning, kostprijsberekening.
Welke toekomstmogelijkheden zijn er?
 • Op onze campus kan je het 7de specialisatiejaar interieurinrichting volgen.
 • Directe beroepsuitoefening na de derde graad is ook mogelijk. Een functie in bedrijven die zich inlaten met houtbewerking: werkvoorbereiding, calculatie, CNC-programmeren, interieurafwerking, CAD-tekenen en houtbewerken.
Wat is het meest geschikte voortraject?
 • 2de jaar basisoptie Bouw- en houttechnieken.
 • Andere studierichting van het 2de jaar mits voldoende interesse voor houtbewerking.