Rijksweg 357 - 3630 Maasmechelen - tel. + 32 89 77 99 50

01TObanner

Overzicht | Basismechanica - Lassen-constructie | Elektrische installaties | Elektrische installatietechnieken | Elektromechanica | Houtbewerking | Houttechnieken | Mechanische technieken - Mechanische vormgevingstechnieken

Praktische studierichting

Wat verwachten we van je?
 • Je hebt belangstelling voor metaalbewerking.
 • Je bent handvaardig.
 • Je hebt oog voor kwaliteit, nauwkeurigheid, orde en veiligheid.
 • Je kan zelfstandig technische en praktische opdrachten en projecten uitvoeren.
Wat bieden de studierichtingen basismechanica (2de graad) en Lassen-constructie (3de graad)?
 • Een praktische vorming waarbij de technische vakken de praktijk ondersteunen.
 • Leren werken met de meest voorkomende vormgevingsmachines zoals een freesmachine, een draaibank en een plaatbewerkingsmachine.
 • Leren van verschillende lastechnieken voor monteren, hechten en lassen.
 • De algemene vakken zijn een voorbereiding op je functioneren in werkomgeving en maatschappij.
 • Programma:
  • Product- en procesgericht werken met aandacht voor kwaliteitseisen;
  • Technische tekeningen ontcijferen en begrijpen;
  • Materialen, gereedschappen en werkmethodes kennen en toepassen;
  • Elektrische apparatuur correct gebruiken waarbij veiligheid steeds centraal staat;
  • Basisbegrippen van elektriciteit kennen in verband met de werking van pompen, compressoren van centrale verwarming en koelinstallaties, van perslucht- en hydraulische installaties en van verbrandingsmotoren.
Welke toekomstmogelijkheden zijn er?
 • Na het zesde jaar behaal je het getuigschrift van de derde graad BSO.
 • Op onze campus kan je het 7de specialisatiejaar pijpfitten-lassen-monteren volgen.
 • Directe beroepsuitoefening na de derde graad is ook mogelijk. Mogelijke beroepen zijn samensteller-lasser van metaalconstructies, lasser-monteerder in metaalverwerkende bedrijven, bediener van plaatwerkingsmachines en bediener en onderhoudsman van een machinepark.
Wat is het meest geschikte voortraject?
 • 2de jaar nijverheidspraktische vorming
 • 2de jaar basisoptie Mechanica-Elektriciteit