Banner MW

OverzichtHumane wetenschappenOrganisatiehulp | Sociale en technische wetenschappen | Verzorging

arbeidsmarkt

Wat verwachten we van je?
 • Je bent een warmmenselijk en sociaal voelend persoon.
 • Je wilt je met hart en ziel inzetten om mensen te helpen, zowel thuis als in instellingen.
 • Je hebt interesse en aandacht voor gezonde voeding en voor een aangename woon- en leefsituatie.
 • Je werkt graag met je handen en creatief bezig zijn vind je erg belangrijk.
Wat biedt de studierichting Organisatiehulp?
 • Organisatiehulp is een 2-jarige praktische opleiding waarin competentie-ontwikkeling centraal staat.
 • Je leert vaardigheden, kennis en attitudes die nuttig zijn in de omgang met kinderen, volwassenen, personen met een beperking en ouderen in hun (tijdelijke) leefomgeving.
 • De theoretische en praktische vakken richten zich naar de zorg voor logistiek, zorg voor voeding-interieur-textiel in de logistiek, zorg voor communicatie en teamwork in de logistiek. Veel aandacht gaat naar de kwaliteitsvolle uitvoering van praktische opdrachten.
 • Je leert de basisbehoeften van de hulpvragers kennen en indirecte zorg toepassen.
 • Je leert ook ondersteuning bieden bij het bevorderen van zelfredzaamheid en het welbevinden van de zorgvrager.
 • In de derde graad ligt de nadruk op praktijk en stage. Je wordt klaargestoomd voor uitvoerende taken in de zorgsector op organisatorisch, emancipatorisch en huishoudelijk vlak.
Welke toekomstmogelijkheden zijn er?
 • Na het zesde jaar behaal je het getuigschrift van de derde graad BSO. Aansluitend kan je een zevende jaar Organisatie-assistent volgen en mits een extra inspanning kan je het zevende jaar Thuis- en bejaardenzorg of Kinderzorg volgen, waarna je het diploma van het secundair onderwijs behaalt.
 • Op de arbeidsmarkt kan je werken als logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen, logistiek medewerker in de onderhoudsdienst en binnen diensten zoals gezinszorg.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.