Banner STEM

Overzicht | Basismechanica - Lassen-constructie | ChemieElektrische installaties | Elektrische installatietechnieken | Elektromechanica | Houtbewerking | Houttechnieken | Industriële wetenschappenMechanische technieken - Mechanische vormgevingstechnieken | STEM | Wetenschappen

doorstroom

Wat verwachten we van je?
 • Je hebt een uitgesproken belangstelling voor wetenschappen, technologie, engineering en wiskunde.
 • Je kiest voor een stevig pakket wiskunde en wetenschappen en je hebt goede resultaten behaald voor wiskunde en wetenschappen in de eerste graad.
 • Je voelt je betrokken bij het leerproces en je hebt een creatieve inbreng.
 • Je bent in staat om een onderzoek tot een goed einde te brengen door samen te werken met andere leerlingen.
 • Je bent gemotiveerd om vreemde talen te leren spreken, schrijven en lezen.
Wat biedt de studierichting STEM?
 • Een brede algemene vorming waarin ook de studie van de moderne talen belangrijk is.
 • In de vakken biologie, chemie en fysica worden de levende en niet-levende materie bestudeerd.
 • In het vak STEM wordt er projectmatig en interdisciplinair gewerkt rond maatschappelijk relevante problemen.
 • De nadruk ligt op het aanleren van competenties van de 21ste eeuw zoals kritisch en probleemoplossend denken, communicatief, innovatief en flexibel zijn, initiatief en verantwoordelijkheid nemen, leiding geven en digitale geletterdheid ontwikkelen.
Welke toekomstmogelijkheden zijn er?
 • Verder studeren aan het hoger onderwijs is een must. Na het volgen van deze studierichting in de derde graad kan je zowel een professionele als een academische bachelor met aansluitend een masteropleiding volgen.
 • Studierichtingen waarvoor een artistieke en/of beroepsgerichte vooropleiding nodig zijn, zijn meestal uitgesloten.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.