Rijksweg 357 - 3630 Maasmechelen - tel. + 32 89 77 99 50

01EGbanner

Algemeen

Abstract-theoretisch leertraject         Industriële wetenschappen | Latijn | Moderne wetenschappen | STEM

Theoretisch-technisch leertraject      Handel - Sociale en technische vorming | Nijverheidstechnische vorming

Praktisch leertraject                          Praktisch

Een school kiezen

In het zesde leerjaar gaan leerkingen en hun ouders op zoek naar de secundaire school die voor hen het beste geschikt is. Voor sommigen is een school kiezen niet moeilijk, omdat de school van hun keuze vlakbij ligt of omdat broer of zus reeds positieve ervaringen heeft op deze school.

Maar wat als kiezen niet zo gemakkelijk is? Wat voor jou en je kind de beste school is, hangt in grote mate af van jullie eigen verwachtingen. Lesmethodes, accenten en aanpak verschillen van school tot school. De organisatie van een school is gebaseerd op een pedagogisch project. Dat zijn de opvoedkundige en onderwijskundige principes van de school.

De visie en het opvoedingsproject van campus de helix vind je op deze website. Voor onze toekomstige leerlingen en hun ouders willen we daar een woordje aan toevoegen en uitleggen hoe we tewerk gaan om onze visie en ons project uit te werken voor onze leerlingen in de eerste graad.

De juiste keuze

Op campus de helix kijken we naar het kind dat zich komt inschrijven. In de basisschool is al duidelijk geworden wat het kind aankan. Het advies van de basisschool heeft daarom een goede voorspellende waarde. Daarnaast is ook de leerhouding van het kind belangrijk voor het maken van een goede keuze.

Op onze school hechten wij ook veel belang aan het talent en de interesses van onze leerlingen. Een leerling die het leuk vindt om veel te weten, die gemakkelijk en met plezier leert, kiest het best voor een abstract-theoretisch traject (AT). Een leerling die niet graag achter de boeken zit maar liever praktisch bezig is, voelt zich thuis in een praktisch traject (P). Sommige leerlingen hebben praktische én theoretische interesses maar voor hen hoeft het allemaal niet even ingewikkeld te zijn en hoeft de theorie niet te lang te duren. Zij zijn dan weer meer gebaat bij het volgen van een technisch traject (TT).

Wij vragen ook naar de manier van werken van onze toekomstige leerlingen. Kunnen ze goed zelf structuur aanbrengen of hebben ze een stevige begeleiding nodig? Op die manier proberen we eventuele leerproblemen in kaart te brengen en erop te anticiperen.

Als het traject is aangevat

In de eerste graad maken we onze leerlingen reeds vertrouwd met de structuur van de tweede en de derde graad. Dat maakt de overgang later eenvoudiger. Na twee jaren moet er immers opnieuw worden gekozen. Ook bij die keuze zullen we je begeleiden. De tweede en de derde graad zijn georganiseerd in vier belangstellingsgebieden met tal van studierichtingen: Handelswetenschappen, Techniek en ontwikkeling, Welzijn en sociale wetenschappen en Wetenschappen en talen. Opnieuw gaan we samen na wat je mogelijkheden en interesses zijn om zo de meest geschikte studierichting te kiezen. Vanaf dan zit je in de rechte lijn naar een latere job of naar een studie in het hoger onderwijs.

Je weg vinden in de grote school

In het eerste en tweede jaar volg je les in het ge­bouw aan de Rijksweg. De prachtige Spaanse hal is voorbehouden voor de leerlingen van de eerste graad. De hal vormt als het ware een school binnen de grote school. De directie, het secretariaat, de studiezaal en de gespreksruimtes van de eerste graad zijn allemaal terug te vinden in deze hal. Je krijgt er les in goed uitgeruste vaklokalen. We streven ernaar, dat leerlingen les kunnen volgen in kleinere groepen. Zo is het voor ons gemakkelijker om alle leerlingen te kennen.

Heel wat mensen zullen je op school begeleiden bij je leren en je leven:

 • De vakleerkrachten geven de lessen en helpen je met vakspecifieke problemen.
 • De klastitularis is verantwoordelijk voor je klas. Het is een leerkracht die de eerste contactpersoon is voor je ouders en die erover waakt dat er een ontspannen en aangename klassfeer heerst.
 • Het ondersteunend personeel verzorgt de administratie in de secretariaten, maar houdt ook toezicht op de speelplaats, in de studiezaal of in de eetzaal.
 • De leerlingbegeleiders helpen je bij studieproblemen maar komen ook tussen bij andere problemen.
 • Een zorgcoördinator staat voor je klaar als je bijzondere noden hebt.
 • De coördinatoren staan in voor de vlotte organisatie van het schoolleven van iedere dag.

Om onze jonge leerlingen meer tijd te geven om te wennen aan de grote school, organiseren we de middagpauze voor onze oudere leerlingen niet gelijk met die van onze eerste- en tweedejaars. Zo vinden die ’s middags een rustige speelplaats waar veel ruimte is voor spel en ontspanning.

Veiligheid, vertrouwen, verbondenheid

Onze campus is een plek waar leerlingen kunnen groeien, hun talenten ontdekken en zich kunnen ontplooien.

Wij bereiken dit door te zorgen voor:

 • een vertrouwde leefomgeving waardoor leerlingen zich veilig en geborgen voelen;
 • een open schoolcultuur waarin dialoog en communicatie met onze leerlingen en hun ouders centraal staan;
 • een verbindend schoolklimaat waardoor leerlingen aan vertrouwen winnen door een band op te bouwen met hun klastitularis en hun klasgenoten.
   

infoknopklWe doen dit omdat we pesten op school willen voorkomen. Daarom maken wij duidelijke afspraken met leerkrachten, leerlingen en ouders en organiseren wij regelmatig activiteiten rond veiligheid, vertrouwen en verbondenheid. De struisvogel staat symbool voor onze preventieve aanpak.

Doe je eigen indrukken op

We hopen dat je een beeld hebt gekregen van het onthaal en het leven in de eerste graad, maar kom ook eens langs op een van onze infomomenten. Praat gerust met andere ouders of oud-leerlingen. Blijf je zitten met onopgeloste vragen of heb je bijzondere noden, maak dan een persoonlijke afspraak via het secretariaat van de eerste graad.