Tweede jaar vanaf schooljaar 2020-2021

2A 

2A Economie en organisatie | 2A Maatschappij en welzijn | 2A Moderne talen en wetenschappen | 2A STEM-technieken | 2A STEM-wetenschappen 

   

2A VERDIEPING      

2AV Economie en organisatie | 2AV Maatschappij en welzijn | 2AV Moderne talen en wetenschappen | 2AV STEM-technieken | 2AV STEM-wetenschappen

2AV Klassieke Talen | 2AV STEM 

   

2 PRAKTISCH 

2P MEnS = Maatschappij en welzijn (5 uur) - Economie en organisatie (5 uur) - STEM (2 uur)
2P STEM = STEM (10 uur) - Economie en organisatie (2 uur)

 

Modernisering secundair onderwijs

De Vlaamse overheid heeft beslist om het secundair onderwijs te moderniseren. Om elke leerling het beste onderwijs te bieden op maat van zijn talenten, interesses en mogelijkheden, wordt het secundair onderwijs hertekend. In september 2020 is de modernisering in het tweede jaar gestart.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.