Rijksweg 357 - 3630 Maasmechelen - tel. + 32 89 77 99 50

veiligheidsmaatregelen op school | veelgestelde vragen |

 

Het nieuwe schooljaar start onder code geel. Het departement Onderwijs publiceerde een lijst met vragen en antwoorden over wat mag en wat niet kan.
Een aantal vragen voor onze school vind je hier.

 →  Moeten alle leerlingen naar school komen?

Onze school start in code geel (laag risico). Dat betekent dat alle leerlingen alle dagen naar school komen. Blijf je zonder gegronde redenen weg van school dan moet de school je afwezigheid als problematisch registreren. 

 • Leerlingen die behoren tot de risicogroep, nemen contact op met hun huisarts.
 • Als iemand van je gezin tot een risicogroep behoort, mag je wél naar school komen behalve wanneer de huisarts anders oordeelt.
  In dat geval bezorg je een doktersattest van je huisarts aan de school.
 • Als jij of iemand van je gezin in nauw contact is geweest met iemand die corona heeft, dan ga je zo snel mogelijk naar je huisarts.
  Je huisarts bepaalt wat er dient te gebeuren.
→   Eten en drinken op school

Op school is er voor het ogenblik geen aanbod van eten. Je brengt je lunch mee. Wel is er het gewone aanbod van koude dranken. In de klassen en in de gangen wordt er niet gegeten en gedronken. Dat kan wel in de eetzalen en op de speelplaats.

→   Wat met buitenschoolse activiteiten?

Voorlopig worden er geen buitenschoolse activiteiten georganiseerd. Uitzondering zijn activiteiten in klasverband die plaatsvinden in open lucht en waarvoor de verplaatsing te voet of met de fiets gebeurt.

→   Wat als er iemand ziek wordt op school?

Wanneer er iemand ziek wordt op school gaat de EHBO-post na of de leerling/leerkracht symptomen van COVID_19 vertoont. De koorts van de leerling/leerkracht wordt met een apparaat op afstand gemeten. Leerlingen met koorts, moeten onmiddellijk worden opgehaald door hun ouders. Leerkrachten met koorts verlaten onmiddellijk de school.

→   Wat als er een besmetting wordt vastgesteld op school?

De contactopspoorders contacteren het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (het CLB) als iemand op school besmet is. Zij starten een contactonderzoek en gaan na met wie de besmette persoon allemaal contact heeft gehad op school. Zo gaan ze na of die contactpersonen ook besmet zijn én welke maatregelen zij moeten nemen. Wanneer een personeelslid besmet is, neemt het CLB ook contact op met de arbeidsarts van de onderwijsinstelling.

→   Hoe maakt onze school de overgang van het afstandsonderwijs tijdens de lockdown naar het nieuwe schooljaar?

In code geel is er geen afstandsonderwijs. In september maken de leerkrachten een beginsituatieanalyse:
• Ze peilen naar het welbevinden van de leerlingen.
• Ze gaan na of de leerlingen tijdens het afstandsonderwijs een voldoende leerproces hebben afgelegd.
• Maandag 21 september 2020 organiseert de school klassenraden om de startsituatie van de leerlingen te bespreken. De leerlingen hebben die dag vrij.
• De ouders van de leerlingen waarvoor de klassenraad een gesprek noodzakelijk acht, worden uitgenodigd op het oudercontact van donderdag 24 september 2020.

→   Wat als je terugkomt uit een land met code oranje of rood en je zit in quarantaine?

Je komt terug uit een land met code oranje en je gaat vrijwillig in quarantaine:

 • Je verwittigt de school.
 • Je geeft een bewijsstuk af over de terugkeer naar België.
 • De school zal de afwezigheid wettigen.

Je komt terug uit een land met code rood en je moet in quarantaine:

 • Je verwittigt de school.
 • Je neemt contact op met je huisarts en laat je testen. Dit is een wettelijke verplichting. De test wordt terugbetaald.
 • Je arts legt je uit wat er moet gebeuren.
 • Je krijgt van je arts een quarantaine-attest.
 • Je bezorgt het quarantaine-attest aan de school. Hiermee is je afwezigheid gewettigd.

Als je in quarantaine bent en je afwezigheid is gewettigd:

 • In code geel: de vakleerkracht neemt contact op met de leerling. De leerkracht bezorgt de gemiste leerstof en eventuele taken/opdrachten. De leerkracht maakt afspraken met de leerling. De leerling komt deze afspraken na.
 • In code oranje: kan je het afstandsonderwijs mee volgen met de andere leerlingen.
 • Voor de leerlingen van de eerste graad is er geen verschil. In code oranje geldt voor hen ook de werkwijze van code geel.