Rijksweg 357 - 3630 Maasmechelen - tel. + 32 89 77 99 50

01OUbanner

Coördniator: Paul Keulers
Leden: Elmas Sumbul, Eric Goven, Marcel Geurten, Sandra van der Steen, Theo Hamaekers

Deze werkgroep staat in voor:

  • het promoten van de ouderraad bij ouders, leerkrachten en directie;
  • het optimaliseren van de (digitale) communicatie via Smartschool en website van campus de helix;
  • de contacten met VCOV (Vlaamse Confederatie van ouders en ouderverenigingen, de ouderkoepel van het vrij onderwijs);
  • de promotie van evenementen en informatieavonden.

 

Ouderraad campus de helix
mee investeren in het talent van uw kind