Lessentabellen

Maatschappij en welzijn

   
finaliteit arbeidsmarkt  
   
VAKKEN UREN
Engels 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
PAV  
  • Artistieke vorming 1
  • Maatschappelijke vorming 2
  • Natuurwetenschappen 1
  • Nederlands 3
  • Wiskunde 1
Seminarie zorg -
Zorg en welzijn  
  • Zorg voor gezondheid 4
  • Zorg voor voeding, interieur en textiel 9
  • Zorg voor welzijn 4
  32

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.