Lessentabellen

Maatschappij en welzijn

   
finaliteit doorstroom - arbeidsmarkt
   
VAKKEN UREN
Aardrijkskunde 1
Artistieke vorming -
Engels  2
Frans 3
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Mens en samenleving 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Wellness en lifestyle  
  • Anatomie en fysiologie 1
  • Gezondheid, welbevinden en ontwikkeling 3
  • Opvoedkunde 2
  • Wellness en lifestyle 5
Wiskunde 3
  32

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.