Lessentabellen

Economie en organisatie

   
finaliteit doorstroom - arbeidsmarkt
   
VAKKEN UREN
Aardrijkskunde 1
Artistieke vorming -
Bedrijfseconomie 8
Engels 
Frans 3
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Mens en samenleving 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Seminarie bedrijfseconomie 1
Seminarie wiskunde 1
Wiskunde 3
  32

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.