Abstract-theoretisch
Latijn-wiskunde
Wetenschappen en talen

 

JAAR 5 6
UREN UREN
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Engels 2 2
Esthetica 1 1
Frans 3 3
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Latijn 4 4
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 6 6
Seminarie 2 2
TOTAAL 32 32