Abstract-theoretisch
Latijn-moderne talen
Wetenschappen en talen

 

JAAR 5 6
UREN UREN
Aardrijkskunde 1 1
Duits 2 2
Engels 3 3
Esthetica 1 1
Frans 4 4
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Latijn 4 4
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Seminarie 2 2
TOTAAL 32 32